Driver Coaching

Coaching sikrer fastholdelse af god kørestil kombineret med kontinuerlige forbedringer. Typisk fastholdes 10 % besparelse med efterfølgende optimering.


Driver Coaching tager udgangspunkt i data fra køretøjet, som hentes ned via C200, Scanias trådløse fleet management system. Data bliver evalueret af en professionel Driver Coach – og via telefonisk kontakt får chaufføren forslag til forbedringer i køremåden.

cahuffør

Driver Coaching forudsætter installation af C200 og der sættes mål og følges op på bl.a.:


  • Tomgangskørsel
  • Kørsel uden for grønt omdrejningsområde
  • Overskridelse af hastighedsbegrænsning
  • Acceleration
  • Kraftige nedbremsninger
  • Kørsel med sluppet speeder