Miljø

Kan morgendagens CO2 mål opnås allerede i dag? Hvis du spørger Scania, lyder svaret ”ja”.

Der findes flere måder til reduktion af CO2-udslip og til at opnå CO2-neutral transport.

CO2-reduktion på 15-20% kan opnås via brændstofbesparelse, som også reducerer omkostningerne. Skal man reducere CO2 med 60-100% bliver transporten dyrere. Dette kræver, at transportydelse-købere har et incitament til at betale mere, så transportøren ikke skal bære de øgede omkostninger alene. 

Første skridt til at reducere CO2-udslippet er at reducere forbruget af brændstof

Hos Scania anvendes konceptet Driver Coaching.

Chaufføren deltager på et introkursus, hvor han/hun lærer om energirigtig kørsel. Derefter tilknyttes en coach, som følger, hvordan chaufføren kører, hvor meget han/hun holder i tomgang, om fartpiloten anvendes tilstrækkeligt og ikke mindst hvor effektivt lastbilens bevægelsesenergi udnyttes (udrulning).

Gennem avancerede værktøjer kan coachen identificere forbedringsmuligheder. Coachen er i kontakt med chaufføren en gang om måneden, hvor han giver forslag til forbedringer.

Det tager cirka to år for en ny chauffør at tillære sig de energioptimale vaner, men dette resulterer så i en brændstofbesparelse på 15-20 % og altså en tilsvarende gavnlig

effekt på miljøet. I kroner og ører betyder dette koncept typisk 50-75.000 kr. i besparelse om året pr. lastbil.

Hvis CO2-udslippet skal sænkes meget mere end 20 %, kræver det, at transportsektoren skifter til biobrændstoffer. I stedet for brændstoffer, fremstillet af fossil råolie, laver man f.eks biogas af spildevand, hvor man kan opnå CO2-neutralitet. Scania har allerede sendt 50 køretøjer på de danske veje. Det drejer sig blandt andet om rutebusser i Nordjylland og renovations- og containerbiler i København og Fredericia. 

Hvor skal incitamentet komme fra?

Gasbiler og biobrændstof er dyrere end kørsel på alm. diesel, og ved renovationsafhentning betyder det, at afhentningsomkostningen stiger med 6-7 % hvis man vil være CO2-neutral. - Hvordan vil den agenda drives videre – bliver det ved lovindgreb eller ved, at virksomhederne mener, at de kan profilere sig på energineutralitet?

Venter vi på at forbrugerne efterspørger eller forlanger CO2-neutrale transporter er det et klart tegn på at branchen har sovet i timen.

 

Scanias engagement i at minimere den miljømæssige påvirkning rækker længere end til de køretøjer, der kører på vejene. Scania tager hele køretøjets livscyklus i betragtning i forløbet fra teknologisk udvikling i verdensklasse og effektiv produktion, til omkostningseffektiv drift, optimerede serviceeftersyn og reparationer samt en ansvarlig resthåndtering.