Miljø

Kan morgendagens CO2 mål opnås allerede i dag? Hvis du spørger Scania, lyder svaret ”ja”.

Skift til bæredygtig transportløsning 

Det er slet ikke svært at reducere CO2-udledningen. De første 15-20% kan opnås via chaufførtræning, optimal service og specifikation på lastbilen (Ecolution). Skal man på 60-100% skal man skifte til alternative brændstoffer. Scania har allerede i dag fremtidens bæredygtige transportløsninger.  

Verden er i forandring. Det samme gør sig gældende for vejtransport. Befolkningstallet er støt stigende, hvilket betyder, at vores byer vokser. Og dermed øges behovet for mobilitet. Som en konsekvens af dette vil køretøjer til gods- og persontransport i og mellem byområder i fremtiden komme til at spille en endnu vigtigere rolle, end de gør i dag. Men det er kun den ene side af sagen. Eftersom vores klode også kæmper med alvorlige sundhedsproblemer såsom forurening og klimaforandringer som følge af lokale og globale emissioner, er det nødvendigt, at løsningerne på disse transportmæssige behov kommer til at være af en anden type. En type, som bidrager til minimal miljøbelastning. At finde på sådanne løsninger har dog hidtil været en vanskelig opgave for den samlede branche. Det skyldes ganske enkelt, at der ikke har eksisteret nogen løsninger, som var kommercielt realistiske. Før nu. 


Læs om vores løsninger til bæredygtig transport her